Vi håndterer medlemmene

Vi tar det daglige arbeidet med kontingentinnkreving og medlemsservice

Har du spørsmål?
Ring oss på tlf. 33 31 28 00 for en gratis og uforpliktende gjennomgang

Tjenester og info

Brosjyre

Vanlige spørsmål

Nei, dere trenger ikke å ha et medlemssystem. Vi vil sette opp et profesjonelt medlemssystem for dere (Regweb), som vi behandler. Hvis dere senere ønsker å behandle medlemmene selv, kan dere kjøpe Regweb medlemssystem, til en redusert pris. Alle medlemsdata eies av foreningen.

Hvis dere alt har et medlemssystem kan vi håndtere dette, men primært ønsker vi å bruke Regweb medlemssystem, som vi kjenner svært godt.

Rapporter kan leveres på forespørsel, men det sendes full oversikt i slutten av hver måned. Vi leverer også en komplett hendelseslogg samtidig.

Organisasjonen håndterer alle henvendelser vedrørende organisasjonen - vi håndterer kun medlemmene. Det bør settes opp en medlemsservice@foreningen.no e-post, som vi bruker mot medlemmene.

Medlemmene kan settes til betalt enten manuelt eller via OCR-giro filer. Vi anbefaler at foreningen setter opp en OCR-giro avtale med banken, og gir oss tilgang til filene. Vi vil innlese disse filene periodisk. KID-oppsett leverer vi.

Medlemmene er den viktigste delen i alle organisasjoner og bør derfor behandles best mulig. De kan forvente å få raske svar vedrørende sitt medlemsforhold, og at de blir fulgt opp på en ryddig og skikkelig måte - primært via e-post.

Absolutt! Primært sender vi ut kontingent pr. e-post, men til de medlemmen som ikke har e-post skriver ut faktua og sender med porto.

Generelt ikke. Dette håndteres av en en kontaktperson i foreningen. Spørsmål vedrørende medlemsskap og personalia, besvares via e-post av oss.